Indywidualne podejście do ucznia z problemami w nauce.

Indywidualne podejście do ucznia z problemami w nauce.

Każdy człowiek, w tym nastolatek, jest osobą indywiudualną oraz niepowtarzalną. 

Okres dorastania jest burzliwym momentem w życiu każdego z nas, w tym czasie zachodzą burzliwe zmiany niemal w każdej dziedzinie życia- również w aspekcie psychospołecznym. 

Dlatego nauczyciele, wychowacy oraz rodzice powinni zrozumieć to zjawisko i do każdego ucznia/dziecka podchodzić w sposób indywidualny.

Obowiązek szkolny w Polsce obowiązuje do osiemnastego roku życia każdego ucznia, w tym bowiem czasie, szkoła, jako instytucja szczególnego zaufania publicznego, powinna ksztalcić młode osoby niemal w każdym zakresie- od umiejętności przyswajania wiedzy po kontakty z innymi ludźmi- w tym równieśnikami. 

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy dziecko nie potrafi odnaleźć się w danej rzeczywistości, ma problemy z nauką, z kontaktem z otoczeniem.

Stanowi to poważny problem dla niego samego co może rzutować w jego dalsze, dorosłe życie.

Szkoła a wszczególności wychowawcy i rodzice powinni szybko interweniować, gdy pojawią się pierwsze oznaki takich zachowań. 

Dlatego aby jak najlepiej pomóc młodemu człowiekowi, trzeba podejść do jego osoby, problemów w sposób indywidualny. 

Szczera rozmowa, która odbywa się na gruncie wzajemnego zaufania, jest podstawowym elementem takiej pomocy- pomaga ona również zdiagnozować problem i zastosować skuteczną pomoc. 

Zdobycie takiego zaufania nie jest łatwe, gdyż młodzież rzadko kiedy darzy dorosłych zaufaniem, jednak jest to możliwe, gdy zamiast osądzać, postaramy się zrozumieć motywację dziecka i jego psychikę.

Trudności z przyswajaniem wiedzy przez młodzież szkolną jest częstym i powszechnym zjawiskiem, rzadko kiedy, trafiają się uczniowie utalentowani we wszystkich dziedzinach nauki. 

Rodzice dziecka zmagającego się z problemami w nauce mogą poprosić doświadczonych nauczycieli o indywidualny tok nauczania, który będzie dostosowany do potrzeb dziecka- takie rozwiązanie wydaje się logiczne i spójne, aby pomóc- liczy się jednak atmosfera życzliwości i wzajemne zrozumienie- w szczególności ze strony korepetytora lub innej osoby uczącej dziecko.

Dodatkowe zajęcia odbywające się w szkołach, poza oficjalnym tokiem nauczania, również mogą przysieść skuteczne i wymierne efekty, pod warunkiem, że pokażemy młodemu człowiekowi sens jaki musi wnieść nad pracą we własny rozwój.

Bardzo ważne jest ukierunkowanie ucznia, pokazanie mu wartościowych ludzi, którzy podobnie zmagali się z różnymi przeciwnościami- młodzi, mimo, że bardzo często negują świat dorosłych, szukają wzorów i autorytetów na których mogliby się wzorować. 

Dlatego tak fundamentalne znaczenie ma indywiudalne podejście do dziecka, zrozumienie jego potrzeb, rozmowa i atmosfera wzajemnego zaufania.